HABERLER

2021 Dünya Matematik Günü

2021 Dünya Matematik Günü

Daha iyi bir Dünya için Matematik

 

 

Matematiğin güzelliğini, önemini ve herkesin hayatındaki temel rolünü kutlamak maksadıyla
UNESCO’ya başvuran Dünya Matematik Birliği (IMU), hedefine ulaşmış ve 26 Kasım 2019 tarihinde,
UNESCO'nun 40. Genel Konferansı, 14 Mart gününün Dünya Matematik Günü (IDM) olarak ilan
edilmesini onaylamıştı. IMU-IDM İdare Heyeti, IDM kutlamalarına lezzet katmak, yaratıcılığı teşvik
etmek ve Matematik ile her türlü alan, kavram ve fikir arasındaki bağlantılara ışık getirmek için her yıl
yeni bir tema açıklıyor. Tüm dünyanın davetli olduğu bu kutlamalara katılanlar halka açık ilginç
konuşmalar, okullarda yaratıcı faaliyetler, şaşırtıcı etkinliklerle karşılaşıyor. “Her Yer Matematik”
temalı birinci IDM kutlamaları için, 75’ten fazla ülke ve 150’yi aşkın matematik derneği, araştırma
enstitüsü, müze, okul, üniversite, belediye gibi kuruluşlar kutlamalarını duyurmuştu. 14 Mart 2021
tarihinde kutlanacak ikinci Dünya Matematik Günü’nün teması “Daha iyi bir Dünya için Matematik”.
Tüm dünyanın COVID-19 salgınıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda, Matematik, virüsün yayılmasını
anlamamıza, izlememize ve kontrol etmemize yardımcı olacak modeller ve araçlar sağlıyor.
Bunun dışında hava durumu tahminlerinden doğal afetlere hazırlık yapmaya, iklim değişikliği
konusunda bilinçlenip sonuçlarını tahmin etmemize ve azaltmamıza kadar Matematik bize pek çok
konuda yardımcı olur. Tüm insanlığın yararına çalışan örgütlerin etkin düzenleme yapabilmelerinde
merkezi bir rol oynar. Ulaşım ve iletişim ağlarını optimize eder ve sağlık, ekonomik ve sosyal
sistemlerin akıllıca planlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Bilim ve Matematik, barışı ve sosyal adaleti
teşvik etme kararlarının alınmasında da ciddi bir role sahiptir. Gezegen için ortak bir dil olan
Matematik, insanlığın kültürel mirasının önemli bir parçasıdır ve sanat, müzik ve oyun gibi insanın
keyif ve refah ihtiyacının da içindedir.
IDM web sitesi Dünya Matematik Günü'nün buluşma noktası:
www.idm314.org

Basın ve organizatörler (farklı dillerde logo ve broşürler dahil) tarafından kullanılacak malzemelerin
yanı sıra, bir etkinliğe ev sahipliği yapmak isteyen herkes için temayla ilgili faaliyetler konusunda
önerilerde bulunuluyor. Web sitesi aracılığıyla sunulan tüm resmi bilgiler açık bir lisans altında olup,
özgürce paylaşılabilir, çevrilebilir ve uyarlanabilir. Pek yakında kutlamalara yardımcı olacak daha fazla
bilgi, etkinlik ve kaynak yayınlayacak.


Dünya Matematik Birliği (IMU), matematikte uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla uluslararası, kar amacı
gütmeyen bilimsel bir sivil toplum örgütüdür.


IDM websitesi, modern matematiği yaymak hedefli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IMAGINARY tarafından
barındırılmakta ve desteklenmekte.