DİĞER YARIŞMALAR

AMO - American Math Olympiads

Amerikan Matematik Olimpiyatları, İlkokul - Ortaokul ve Lise öğrencileri için Southern İllinois University (SIU) ve SIMCC tarafından düzenlenen uluslararası bir yarışmadır. 
Öğrencilerin matematiği derinlemesine öğrenmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. AMO'ya 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilir. Yarışma soruları ABD ortak temel standartları ekseninde hazırlanmıştır.  

Southern Illinois Üniversitesinin deneyimli akademisyenleri tarafından hazırlanan soru kitapçıkları öğrenciler için benzersiz bir deneyim ve beceri geliştirme olanağı sağlıyor. Ödül olarak ise Üniversite Bursları, IJHS (Uluslararası Genç Onur Topluluğu) üyeliği, öğrenim bursları ve staj olanakları.

 

WEB ADRESİ: www.amo-tr.com